قرآن تاریخی نگل

 • توضیحات
 • اطلاعات
 • شرایط آب و هوا
 • قران نگل یکی از چهار قرآن خطی است که در زمان خلیفه سوم  "عثمان بن عفان" نوشته شده و به چهار اقلیم دنیا فرستاده شده است. چگونگی انتقال این قرآن به روستای نگل روشن نیست، اما با توجه به گفته‌ها و حکایات عامه، این قرآن در دوران صفویه از دل خاک بیرون آورده شد و از آن زمان در مسجد قدیمی روستا به‌‌ منظور زیارت اهالی منطقه نگهداری می‌شود

 • استان : کردستان

  شهر : سنندج

 • #دمانوع
  امروز°C
  فردا°C
  پس فردا°C

اقامتگاه‌های نزدیک

جاذبه‌های مشابه نزدیک