عمارت مشیر دیوان سنندج

 • توضیحات
 • اطلاعات
 • شرایط آب و هوا
 • این عمارت با شیوه و اسلوب معماری ایران توسط " میرزا یوسف مشیر دیوان" مشاور و جانشین حاکم منطقه به نام" میرزا رضای وزیر کردستانی" ساخته شد. عمارت هفت حیاط دارد که هر یک از آنها دارای آب نمایی جداگانه با طرح متفاوت و در عین حال مرتبط با دیگرآب نماها است. سر درب ورودی این عمارت از زیبایی های معماری آن محسوب می شود که آن را "سر درب جلوخانی" می گویند و به شکل نیم هشتی است.حمام عمارت مشیر دیوان نیز به لحاظ ارزش معماری از بخش های قابل توجه بناست که در حیاط اندرونی عمارت واقع شده است

 • استان : کردستان

  شهر : سنندج

 • #دمانوع
  امروز°C
  فردا°C
  پس فردا°C

اقامتگاه‌های نزدیک

جاذبه‌های مشابه نزدیک