گنبد ناصر الحق و شمس طبرسی

 • توضیحات
 • اطلاعات
 • شرایط آب و هوا
 • این دو بنای تاریخی شهر آمل که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته اند متعلق به قرن نهم هحری قمری می باشند. بنای ناصر الحق که آرامگاه این جاودانه مرد می باشد به سنه ی 304 هجری قمری در این مکان باز به سرشت خاکی اش باز گشته است.
 • استان : مازندران

  شهر : آمل

 • #دمانوع
  امروز°C
  فردا°C
  پس فردا°C

اقامتگاه‌های نزدیک

جاذبه‌های مشابه نزدیک