غارهای کافر کلی

 • توضیحات
 • اطلاعات
 • شرایط آب و هوا
 • این غاز های دست ساز از پایین کوه و کنار جاده به صورت حفره هایی غیر قابل دسترس است اما اگر وسایل اولیه غار نوردی را با خود به همراه داشته باشید دستری به آن آنقدر ها هم که به نظر می رسد دشوار نیست.
 • استان : مازندران

  شهر : آمل

 • #دمانوع
  امروز°C
  فردا°C
  پس فردا°C

اقامتگاه‌های نزدیک

جاذبه‌های مشابه نزدیک