آبشار شاهاندشت

 • توضیحات
 • اطلاعات
 • شرایط آب و هوا
 • سته به اینکه از کدام زاویه به آبشار نگاه کنید تعداد طبقاتی که از آبشار می بینید، متفاوت است. اگر از جاده ی هراز از روی پلی که کمی قبل از روستای شنگلده وجود دارد به آبشار نگاه کنید، می توانید هر شش طبقه ی آن را ببینید.
 • استان : مازندران

  شهر : آمل

 • #دمانوع
  امروز°C
  فردا°C
  پس فردا°C

سوالی درباره این مکان داری؟


اگر نیاز به توضیحات و راهنمایی بیشتری دارید، می‌توانید از کسانی که قبلا این مکان را دیده‌اند و در زیر لیست شده‌اند کمک بگیرید

اقامتگاه‌های نزدیک

جاذبه‌های مشابه نزدیک